Zpracování mezd a personalistika

Zodpovědně zpracováváme mzdy i pro velké firmy. Externí zpracování mezd s sebou přináší řadu nesporných výhod a přibývá firem, které toho využívají. Kromě převzetí zodpovědnosti za správnost výpočtu řešíme i související zákonné povinnosti (roční zúčtování apod.). Snahou některých firem je eliminovat nebezpečí lidské chyby při realizaci plateb mezd a odvodů. Obvykle zpracování mezd souvisí i se mzdovou a personální agendou. I tato služba, spočívající ve vedení mzdové a personální agendy je součástí nabízených služeb.

Vedeme správně povinnou personální agendu pro klienty, kteří nás o to požádají. Současně dohlížíme na úplnost a aktuálnost všech dokumentů a tím umožňujeme, aby zaměstnavatel mohl snadno a bezpečně obměňovat svůj pracovní tým bez nebezpečí pracovněprávních sporů.

Pokud si chcete mzdovou a personální agendu vést sami, poradíme Vám jak na to.

Vzhledem k archivačním lhůtám vztahujícím se ke mzdové problematice, věnujeme této oblasti nejvyšší pozornost.

zpět do přehledu služeb