Vedení účetnictví

Obvyklým požadavkem zákazníka je - zbavit se starostí o účetnictví.

Na základě sjednaného smluvního vztahu a plné moci vyřídíme vše s potřebnou rychlostí a při zachování korektního postupu. Poté společně nastavíme nový způsob dosavadního účtování a oběhu vašich písemností.

Účtování provádíme v našem programu. Dbáme na ochranu dat a informací. Vytváříme obraz účetnictví tak aby vyhovoval Vašim představám i požadavkům zákona. Výsledky naší práce úspěšně obhájíme před daňovou kontrolou. Totéž platí i pro vedení daňové evidence.

Na základě udělených plných mocí Vás zastoupíme před všemi institucemi. Naši spoluúčast si můžete vyžádat i na důležitých jednáních, k nimž je vhodné využít naši podnikatelskou praxi. Zastupováním před finančním úřadem minimalizujeme nebezpečí, které Vám může vzniknout, pokud jednáte bez znalosti zákona o správě daní resp. daňového řádu.

Na základě plné moci pro zdravotní pojišťovny samostatně jednáme ve věcí kontrol a dotazů pojišťovny souvisejících s Vašimi zaměstnanci.

Na základě zplnomocnění můžeme za Vás korektně vyřizovat i nepříjemná jednání s Vašimi zaměstnanci.

zpět do přehledu služeb