Cestovní náhrady

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu na dobu nezbytnou, pokud bude toto vyslání v souladu s povoleným druhem práce. Pracovní cesta je tedy časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce stanovené pracovní smlouvou. Zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady v závislosti na délce trvání pracovní cesty. Zákoník práce stanovuje sazby pro tuzemské a zahraniční stravné.

Tuzemské stravné (ČR)
Stanoví § 163 odst. 1 zákoníku práce (podnikatelská sféra) nejméně ve výši:

 1. 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 2. 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 3. 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Pokud bylo zaměstnanci v průběhu pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo (snídaně, oběd nebo večeře) musí dojít ke krácení stravného. V případě, že nedojde ke krácení stravného, jde u zaměstnance o příjem nad limit, který podléhá dodanění včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zahraniční stravné
Stanoví Ministerstvo financí podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Zaměstnanci náleží zahraniční stravné:

 1. ve výši základní sazby, pokud doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
 2. trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin sazby zahraničního stravného,
 3. ve výši jedné třetiny, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne také právo na tuzemské stravné
 4. trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Pokud bylo zaměstnanci v průběhu pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo (snídaně, oběd nebo večeře) musí dojít ke krácení stravného. V případě, že nedojde ke krácení stravného, jde u zaměstnance o příjem nad limit, který podléhá dodanění včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Hodnota krácení je dle § 170 odst. 5 zákoníku práce až o:

 1. 70 % zahraničního stravného u zahraničního stravného v třetinové výši základní sazby,
 2. 35 % zahraničního stravného u zahraničního stravného ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 3. 25 % zahraničního stravného u zahraničního stravného ve výši základní sazby.

V případě souhlasu zaměstnavatele může zaměstnanec použít k pracovní cestě vlastní motorové vozidlo a vzniká mu nárok na náhradu za každý kilometr jízdy a na náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Pokud použije vozidlo zaměstnavatele, nemá zaměstnanec nárok na žádné náhrady za použití vozidla.

Sazby náhrad za používání motorových vozidel

 1. ujednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
 2. u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zvýší zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy nejméně o 15 %. U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci náhrada nejméně ve dvojnásobné výši sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla (7,80 Kč).

Průměrné ceny pohonných hmot

Spotřeba pohonné hmoty se vypočte aritmetickým průměrem z údajů, uvedených v technickém průkazu vozidla. Průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty je stanovena na každý kalendářní rok a pro rok 2017 činí:

 1. 9,50 Kč u benzinu natural 95 oktanů
 2. 32,50 Kč u benzinu natural 98 oktanů
 3. 28,60 Kč u motorové nafty.

Podnikatel může do daňových nákladů zahrnout cestovní náklady (stravné, ubytování, jízdné) pouze v případě, že došlo k vyúčtování služební cesty zaměstnancem a proplacení cestovních náhrad včetně stravného zaměstnavatelem.  

Potřebujete více informací? Klikněte na chytré účetnictví v Ostravě a kontaktujte nás.

zpět do přehledu služeb