Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví nebo daňové evidence dle příslušných norem
 • účetní konzultace
 • vedení účetnictví přes internet
 • uzávěrky a podklady pro bankovní instituce

Zpracování mezd

 • zpracovávaní mezd
 • zpracovávání dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • vyúčtování zálohové daně
 • komunikace s úřady
 • zajišťování kontrol na úřadech

Daňové přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí
 • darovací daň

Další služby

 • zakládání firem
 • správa nemovitostí
 • ekonomické analýzy, rozbory a kalkulace
 • zajištění služeb daňového poradce

Moderní technologie v oblasti IT nám nabízejí hned několik možností jak na to, např. prostřednictvím internetového přenosu dat bude Vaše účetnictví vždy aktuálně zpracováno a v dohodnutých termínech archivováno našim pracovníkem v sídle Vaší firmy. K realizaci takové služby stačí standardní moderní vybavení počítači s připojením na internet. Také je možná varianta připojení vzdáleného pracoviště apod. a konečně „outsoursing“ tj. zpracování dat ve Vaší firmě naším pracovníkem nebo kombinace těchto variant. Tato řešení - personální, technická a provozní úspora je jednou z cest k efektivnímu řízení nákladů Vaší firmy! Velmi rychle oceníte výhody tohoto moderního produktu! Vaše účetnictví bude vždy aktuální při denním přenosu účetních dokladů!