Daňová přiznání a daňové poradenství

Daňové poradenství nám umožňuje optimalizovat daně v mezích zákona, dále umožňuje plánovat  výši daně  a postupem roku k ní i směřovat. To je cíl, k němuž se snažíme dospět i u Vás. Každý dobrý hospodář musí sledovat výsledky svého hospodaření, odstraňovat vlastní chyby a uplatnit vše, co je pro něho možné a výhodné. V takovém případě pak není nutno hledat na poslední chvíli cesty k rozumnému zdanění, ale lze k němu dospět. Jsme tu pro své klienty, abychom posoudili jejich rozhodování a jednání z hlediska výhodnosti nebo nevýhodnosti a doporučili třeba i jiné, výhodnější, ale vždy zcela správné postupy.

Daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou vyvrcholením celoroční práce v oboru účetnictví. Řešit daňovou problematiku až v době, kdy se zpracovává přiznání je obvykle pozdě.

Pomoc s řešením majetkových daní poskytujeme nejen našim klientům, ale i všem občanům, kteří se na nás s důvěrou obracejí. Krom zpracování daňového přiznání společně hledáme vhodné cesty k tomu, aby byly využity všechny možnosti pro to, aby Vaše výsledná daňová povinnost byla pro Vás co nejpříznivější.

V oblasti nepřímých daní se soustředíme především na problematiku DPH a to v celém rozsahu platného zákona o DPH a jeho aktuálních změn. Řešení účetních případů a správné uplatnění DPH je naší každodenní praxí.

Daňová problematika je obtížná i pro odborníky, ale zaslouží si pozornost s ohledem na důsledky nesprávného zdanění. Poskytujeme proto poradenskou službu i pro občany, kteří se na nás ve věcích daní obracejí.

Konzultace v účetní problematice a daní je pro podnikatele naprosto nezbytnou potřebou. Pokud firma potřebuje jen poradit, může se na nás obrátit třeba i s jednotlivými problémy. Řešení se zárukou nabízíme jen na základě posouzení předložených souvisejících dokumentů.

zpět do přehledu služeb