Další služby

Pomůžeme Vám při sestavování povinných i potřebných interních směrnic a dalších dokumentů, které slouží pro zvýšení přehlednosti o dění a k ochraně zájmů zaměstnavatele.

V průběhu roku pořádáme „informačně - konzultační dny". Smyslem tohoto dne je seznámení účastníků s důležitými novinkami, změnami v zákonech, které se jich přímo dotýkají. Současně se hodnotí hospodářský vývoj a hledají se cesty k jeho zlepšování. V rámci konzultačního dne Vám zodpovíme všechny otázky, které se od posledního našeho setkání objevily a zůstávají nezodpovězeny. Konzultačním dnem koordinujeme naší vzájemnou spolupráci k větší spokojenosti. Řízení interních procesů v podstatné míře ovlivňuje výsledky hospodaření. Krom povinných směrnic pomáháme sestavit i další směrnice, které vyjasní pravidla ve firmě a znemožní dvojí výklad uložených úkolů.

Účetní jednotka odpovídá i za průběh a kvalitu inventarizace a k tomu Vám pomůžeme vytvořit jednoduchá, ale efektivní pravidla a podklady.

Vedení interní evidence ukládá i Zákoník práce a proto Vám poradíme, jak naplnit nejdůležitější povinnosti firmy ve vztahu ke kontrolám ze strany inspekce práce.

Zajistíme Vám konzultace v oboru zajištění problematiky bezpečnosti práce a povinného školení zaměstnanců.

Zajišťujeme odborný účetní a ekonomický servis pro Společenství vlastníků jednotek.

V této specifické oblasti Vám můžeme nabídnout několikaleté osobní zkušenosti s danou problematikou, především odborné zvládnutí činností, které se v objevují pouze v souvislosti s touto specializovanou oblastí. Klademe důraz na přehledné nastavení účtů a podrobné nastavení analytických účtů (tak, aby byl každému prostoru přičleněn vlastní analytický účet). Díky tomu jsou naše účetní výstupy přehledné i pro osoby, které nejsou odbornými ekonomy či účetními. Přestože mnoho správních firem nabízí současně se správou nemovitosti rovněž vedení účetnictví, je pro vlastníky nemovitostí výhodné svěřit zpracování svého účetnictví odborné účetní firmě. Účetní firma totiž mnohdy dokáže rychle odhalit případné problémy správce.

Nabízíme rovněž poradenské služby specializované právě na problematiku Společenství vlastníků jednotek.

NOVĚ nabízíme poradenství v oblasti dotací.

Stále se neorientujeme v dotacich? Neumíme je čerpat a tolik by našemu podnikání pomohly! Můžeme zdarma vzdělávat své zaměstnance, můžeme mít na brigádě stážisty a ješte dostat zaplaceno za to,'že nám pomáhají, můžeme dostat dotaci na modernizace nemovitostí a jiné. Obraťte se na nás, pomůžeme Vám najít dotaci, která by Vám mohla pomoci.

zpět do přehledu služeb