Jsme specialisté na účetnictví nejen v Ostravě a Praze

Hledáte spolehlivé a profesionální vedení účetnictví pro Vaši firmu? Potřebujete podat daňové přiznání, spočítat daně a mzdy a to vše za rozumnou cenu? Pak jste na správném místě, přesně a správně povedeme vaše účetnictví, jsme tu pro Vás! S námi se zbavíte stresů, nervů a zbytečných účetních chyb. Nabízíme dlouholetou praxi v oboru účetnictví a daňového poradenství. Pravidelně sledujeme aktuální změny v účetnictví, v účetní a daňové oblasti, proto bude Vaše účetnictví vždy odpovídat platným zákonům ČR. Těšíme se na případnou spolupráci!

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Daňové poradenství nám umožňuje optimalizovat daně v mezích zákona, dále umožňuje plánovat výši daně a postupem roku k ní i směřovat. To je cíl, k němuž se snažíme dospět i u Vás. Každý dobrý hospodář musí sledovat výsledky svého hospodaření, odstraňovat vlastní chyby a uplatnit vše, co je pro něho možné a výhodné. V takovém případě pak není nutno hledat na poslední chvíli cesty k rozumnému zdanění, ale lze k němu dospět. Jsme tu pro své klienty, abychom posoudili jejich rozhodování a jednání z hlediska výhodnosti nebo nevýhodnosti a doporučili třeba i jiné, výhodnější, ale vždy zcela správné postupy.

Daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou vyvrcholením celoroční práce v oboru účetnictví. Řešit daňovou problematiku až v době, kdy se zpracovává přiznání je obvykle pozdě. Pomoc s řešením majetkových daní poskytujeme nejen našim klientům, ale i všem občanům, kteří se na nás s důvěrou obracejí. Krom zpracování daňového přiznání společně hledáme vhodné cesty k tomu, aby byly využity všechny možnosti pro to, aby Vaše výsledná daňová povinnost byla pro Vás co nejpříznivější.

V oblasti nepřímých daní se soustředíme především na problematiku DPH a to v celém rozsahu platného zákona o DPH a jeho aktuálních změn. Řešení účetních případů a správné uplatnění DPH je naší každodenní praxí. Daňová problematika je obtížná i pro odborníky, ale zaslouží si pozornost s ohledem na důsledky nesprávného zdanění. Poskytujeme proto poradenskou službu i pro občany, kteří se na nás ve věcích daní obracejí.

Konzultace v účetní problematice a daní je pro podnikatele naprosto nezbytnou potřebou. Pokud firma potřebuje jen poradit, může se na nás obrátit třeba i s jednotlivými problémy. Řešení se zárukou nabízíme jen na základě posouzení předložených souvisejících dokumentů.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a všech typů daňových přiznání pro malé a střední firmy. Dbáme o ochranu Vašich dat a informací.

Na základě plné moci a smluvního vztahu za Vás vyřidíme veškeré zálezitosti se státními institucemi (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny).

Doklady zpracováváme v ekonomickém systému WinDUO, autor ČAPEK - WinDUO, s.r.o. a mzdovém programu RON, autor RON Software spol. s r.o. Rovněž ovládáme práci v dalších ekonomických systémech jako jsou Pohoda, Stereo, Premiér, ....

ZPRACOVÁNÍ MEZD

Zodpovědně zpracováváme mzdy i pro velké firmy. Externí zpracování mezd s sebou přináší řadu nesporných výhod a přibývá firem, které toho využívají. Kromě převzetí zodpovědnosti za správnost výpočtu řešíme i související zákonné povinnosti (roční zúčtování apod.). Snahou některých firem je eliminovat nebezpečí lidské chyby při realizaci plateb mezd a odvodů. Obvykle zpracování mezd souvisí i se mzdovou a personální agendou. I tato služba, spočívající ve vedení mzdové a personální agendy je součástí nabízených služeb.

Vedeme správně povinnou personální agendu pro klienty, kteří nás o to požádají. Současně dohlížíme na úplnost a aktuálnost všech dokumentů a tím umožňujeme, aby zaměstnavatel mohl snadno a bezpečně obměňovat svůj pracovní tým bez nebezpečí pracovněprávních sporů. Pokud si chcete mzdovou a personální agendu vést sami, poradíme Vám jak na to.

Vzhledem k archivačním lhůtám vztahujícím se ke mzdové problematice, věnujeme této oblasti nejvyšší pozornost.

EKONOMICKÉ ANALÝZY, ROZBORY A KALKULACE

Pro úspěšné řízení podniku je nezbytná analýza ekonomických jevů a procesů existujících a probíhajících v podniku. V hospodářské praxi se spíše než analýza ekonomických jevů a procesů (ekonomická analýza) používá pojem rozbor, resp. rozbor výkonnosti podniku, nebo rozbor hospodaření podniků. Rozbor je společně s podnikovou statistikou, rozpočetnictvím, kalkulacemi a účetnictvím součástí informačních ekonomických disciplín. Rozbor využívá výstupů informačních ekonomických disciplín zabývajících se sběrem a tříděním informací a transformuje je do informací pro rozhodování a řízení. Rozbor tvoří zázemí pro zvládnutí manažerských rozhodovacích problémů.

PORADENSTVÍ V OBLASTI DOTACÍ

NOVĚ nabízíme poradenství v oblasti dotací.
Stále se neorientujete v dotacich? Neumíte je čerpat a tolik by vašemu podnikání pomohly! Můžete zdarma vzdělávat své zaměstnance, můžete mít na brigádě stážisty a ješte dostat zaplaceno za to, že nám pomáhají, můžete dostat dotaci na modernizace nemovitostí a jiné.

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám najít dotaci, která by Vám mohla pomoci.

PŘEHLED DALŠÍCH SLUŽEB

  • zakládaní firem
  • zastupování na úřadech
  • poradenství v oblasti daní a účetnictví
  • zpracovávání všech typů daňových přiznání
  • administrativní služby
  • zpracovávání podkladů pro úvěry
  • likvidace firem
  • správa nemovitostí
  • další služby dle dohody